Powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat ropczycko-sędziszowski położony jest w południowo - wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim przy ważnym szlaku komunikacyjnym biegnącym z zachodu na wschód (droga międzynarodowa E 40), jak również przez jego teren przebiega magistrala kolejowa wschód - zachód wiodąca do Medyki.

 

 

Stanowią one istotny element infrastruktury tranzytowej kraju. Co więcej na północnych obrzeżach powiatu, lub w ich pobliżu planowany jest przebieg autostrady A4 (wschód - zachód).

Korzystne położenie powiatu znajduje potwierdzenie w bliskości sąsiedztwa przejść międzynarodowych z Ukrainą i Słowacją, jak również lotniskiem w Jasionce koło Rzeszowa.

Bliskość dużych ośrodków przemysłowych (Rzeszów, Mielec, Dębica) wraz z bogactwem terenów wypoczynkowych powoduje, iż powiat stanowi naturalną bazę dla większych aglomeracji miejskich.

Ponadto usytuowanie na pograniczu dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain wpływa na bogactwo krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu.

Rejony północne - tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś najwyższy sięgnął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki.

 

Tekst i obrazek pochodzą ze strony Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Dodatkowe informacje