Definicje

Zawodnik - osoba grająca w badmintona
Mecz - rywalizacja w badmintonie pomiędzy dwiema przeciwnymi stronami – w każdej jeden lub dwóch zawodników
Gra pojedyncza - mecz, w którym jest po jednym zawodniku z każdej strony
Gra podwójna - mecz, w którym jest po dwóch zawodników z każdej strony
Strona serwująca - strona mająca prawo do serwu
Strona odbierająca - strona przeciwna do strony serwującej
Wymiana - sekwencja uderzeń lotki (jednego lub więcej) rozpoczynająca się serwem i trwająca dopóki lotka nie przestaje być w grze
Uderzenie - ruch rakietą zawodnika w przód

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje