2. Lotka

 1. Lotka jest wykonana z materiałów naturalnych i/lub syntetycznych. Charakterystyka lotu lotek wykonanych z dowolnych materiałów jest ogólnie podobna do lotek wykonanych z naturalnych piór, z korkową podstawą pokrytą cienką warstwą skóry.
 2. Lotka piórowa.
  1. Lotka ma 16 piór zamocowanych w podstawie.
  2. Pióra mają jednakową długość od 62 do 70 mm mierząc od koniuszków piór do powierzchni podstawy.
  3. Koniuszki piór są ułożone w okrąg o średnicy od 58 do 68 mm.
  4. Pióra są mocno związane nicią lub innym odpowiednim materiałem.
  5. Podstawa ma średnicę od 25 do 28 mm i jest zaokrąglona na spodzie.
  6. Lotka waży od 4,74 do 5,50 g.
 3. Lotka niepiórowa.
  1. „Koszyczek”, lub symulacja piór z materiałów syntetycznych zastępuje naturalne pióra.
  2. Podstawa jak w przepisie 2.2.5.
  3. Wymiary i ciężar jak w przepisach 2.2.2., 2.2.3. i 2.2.6. Jednak z powodu różnic w ciężarze właściwym, innych właściwościach materiałów syntetycznych w porównaniu z piórami dopuszczalna jest różnica do 10%.
 4. Uwzględniając niezmienność ogólnych właściwości szybkości i lotu modyfikacje powyższych parametrów lotek mogą zostać przyjęte za zgodą Związku Narodowego, którego to dotyczy tam, gdzie warunki atmosferyczne spowodowane wysokością lub klimatem powodują, że opisany standard lotki jest nieodpowiedni.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje