5. Zgodność wyposażenia

Międzynarodowa Federacja Badmintona (IBF) orzeka we wszystkich sprawach, czy rakieta, lotka albo wyposażenie lub prototyp użyty do gry w badmintona zgadza się ze specyfikacją. Takie orzeczenie wydaje się z inicjatywy Federacji lub na wniosek dowolnej zainteresowanej strony, w tym zawodników, sędziów, producentów sprzętu lub Związków Narodowych albo ich członków.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje