9. Serw

 1. Przy prawidłowym serwie:
  1. żadna ze stron nie stwarza nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu gdy serwujący i odbierający są gotowi do serwu. Po wykonaniu ruchu do tyłu głowicą rakiety serwującego każde opóźnienie rozpoczęcia serwu (przepis 9.2.) jest opóźnieniem nieuzasadnionym;
  2. serwujący i odbierający stoją na przekątnie przeciwległych polach serwisowych (rysunek A), bez dotykania linii ograniczających te pola;
  3. dowolna część obu stóp serwującego i odbierającego dotyka powierzchni boiska, w pozycji nieruchomej od początku serwu (przepis 9.2.) do jego wykonania (przepis 9.3.);
  4. rakieta serwującego uderza najpierw w podstawę lotki;
  5. podczas odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej jego talii. Talię określa się jako domyślną linię wokół ciała na poziomie najniższej części dolnego żebra;
  6. trzonek rakiety serwującego podczas odbicia lotki jest skierowany w dół;
  7. ruch rakiety serwującego odbywa się w przód od początku serwu (przepis 9.2.) do jego wykonania (przepis 9.3.);
  8. tor lotu lotki idzie w górę od rakiety serwującego, przechodzi ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego (tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających); oraz
  9. próbując zaserwować serwujący nie mija się z lotką.
 2. Od gotowości zawodników do serwu pierwszy ruch w przód głowicą rakiety serwującego jest początkiem serwu.
 3. Rozpoczęty serw (przepis 9.2.) jest wykonany, gdy lotka jest odbita rakietą serwującego lub serwujący próbując zaserwować mija się z lotką.
 4. Serwujący nie serwuje dopóki odbierający nie jest gotowy. Jednakże odbierający jest uznany za gotowego, jeżeli próbuje odebrać zaserwowaną lotkę.
 5. W grze podwójnej podczas serwowania (przepisy 9.2. i 9.3.) partnerzy mogą przyjąć na swoich boiskach dowolną pozycję nie zasłaniającą przeciwnego serwującego lub odbierającego.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje