11. Gra podwójna

 1. Pola serwisowe.
  1. Zawodnik strony serwującej serwuje z prawego pola serwisowego, gdy strona serwująca nie zdobywa lub zdobywa parzystą ilość punktów w danym secie.
  2. Zawodnik strony serwującej serwuje z lewego pola serwisowego, gdy strona serwująca zdobywa nieparzystą ilość punktów w danym secie.
  3. Zawodnik strony odbierającej ostatnio serwujący pozostaje na polu serwisowym, z którego serwował. Wzór odwrotny stosuje się do partnera odbierającego.
  4. Zawodnik strony odbierającej stojący na przekątnie przeciwnym polu serwisowym staje się odbierającym.
  5. Zawodnicy nie zmieniają swoich właściwych pól serwisowych dopóki nie zdobywają punktu będąc stroną serwującą.
  6. Serw w dowolnej kolejności jest wykonywany z pola serwisowego właściwego dla wyniku strony serwującej oprócz przypadków jak w przepisie 12.
 2. Porządek gry a pozycja na boisku.
  • Po odbiorze serwu, podczas wymiany, lotka jest odbijana naprzemiennie przez dowolnego zawodnika strony serwującej i dowolnego zawodnika strony odbierającej, z dowolnej pozycji po swojej stronie siatki dopóki lotka nie przestaje być w grze.
 3. Punktacja a serwowanie.
  1. Jeżeli strona serwująca wygrywa wymianę (przepis 7.3.) zdobywa punkt. Serwujący serwuje ponownie z przyległego pola serwisowego.
  2. Jeżeli strona odbierająca wygrywa wymianę (przepis 7.3.) zdobywa punkt i staje się stroną serwującą.
 4. Kolejność serwowania.
  • W danym secie prawo do serwu przechodzi kolejno:
  1. od pierwszego serwującego rozpoczynającego seta z prawego pola serwisowego
  2. do partnera pierwszego odbierającego. Serw wykonuje się z lewego pola serwisowego
  3. do partnera pierwszego serwującego
  4. do pierwszego odbierającego
  5. do pierwszego serwującego i tak dalej.
 5. Żaden z zawodników nie serwuje ani nie odbiera poza kolejnością, ani nie odbiera dwóch kolejnych serwów w danym secie, oprócz przypadków jak w przepisie 12.
 6. W następnym secie każdy z zawodników strony wygrywającej może pierwszy serwować tak jak każdy z zawodników strony przegrywającej może pierwszy odbierać.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje