13. Błędy

Błędem jest, jeżeli:

 1. Serw jest nieprawidłowy (przepis 9.1.).
 2. Zaserwowana lotka:
  1. zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu;
  2. po przelocie nad siatką zaczepia się na niej;
  3. jest odbita przez partnera odbierającego.
 3. Lotka jest w grze i:
  1. upada poza liniami ograniczającymi boisko (tzn. nie na lub wewnątrz tych linii);
  2. przelatuje przez lub pod siatką;
  3. nie przelatuje ponad siatką;
  4. dotyka sufitu lub ścian;
  5. dotyka zawodnika lub jego ubioru;
  6. dotyka każdego innego przedmiotu lub osoby spoza boiska;
   • (W przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na strukturę budynku, lokalna władza badmintona może wydać rozporządzenie z prawem veta jej Związku Narodowego, wyliczające pomijane przepisy w przypadkach dotknięcia przeszkody przez lotkę).
  7. zostaje złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas wykonywania uderzenia;
  8. zostaje odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika. Jednakże lotka odbita głowicą i polem naciągu rakiety jednym uderzeniem nie jest błędem;
  9. zostaje odbita przez zawodnika, a bezpośrednio po nim przez jego partnera; lub
  10. dotyka rakiety zawodnika i nie leci w kierunku boiska przeciwnika.
 4. W grze zawodnik:
  1. dotyka siatki lub jej podpór rakietą, ciałem lub ubiorem;
  2. wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką oprócz tego, że uderzający może podążyć za lotką rakietą lub ciałem ponad siatką podczas uderzenia po odbiciu lotki po swojej stronie siatki;
  3. wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem pod siatką przeszkadzając lub rozpraszając przeciwnika; lub
  4. przeszkadza przeciwnikowi tzn. uniemożliwia mu prawidłowe uderzenie lotki przelatującej nad siatką;
  5. rozmyślnie rozprasza przeciwnika krzycząc lub gestykulując.
 5. Zawodnik jest winien uporczywych lub złośliwych wykroczeń jak w przepisie 16.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje