14. Powtórzenia

 1. Powtórzenie jest ogłaszane przez sędziego prowadzącego lub zawodnika (gdy nie ma sędziego) aby zatrzymać grę.
 2. Powtórzenie jest, jeżeli:
  1. serwujący serwuje zanim odbierający jest gotowy (przepis 9.5.);
  2. podczas serwu odbierający i serwujący równocześnie popełniają błąd;
  3. po odbiorze serwu lotka
   1. zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu; lub
   2. po przelocie nad siatką zaczepia się na niej;
  4. podczas gry lotka rozpada się i jej podstawa zupełnie oddziela się od reszty;
  5. sędzia prowadzący uznaje, że gra jest zakłócona albo zawodnik strony przeciwnej jest rozpraszany przez trenera;
  6. sędzia liniowy nie widział i sędzia prowadzący nie może zdecydować; albo
  7. zachodzi nieprzewidziane lub przypadkowe zdarzenie.
 3. Po ogłoszeniu powtórzenia gra od ostatniego serwu nie liczy się, a serwujący serwuje ponownie.

 

Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje