16. Gra ciągła, złe zachowanie, kary

 1. Gra jest ciągła od pierwszego serwu do zakończenia meczu, oprócz zezwoleń jak w przepisach 16.2. i 16.3.
 2. Przerwy nie przekraczające:
  1. 60 sekund w każdym secie gdy strona prowadząca zdobywa jedenasty punkt;
  2. 120 sekund pomiędzy pierwszym i drugim oraz pomiędzy drugim i trzecim setem są dozwolone we wszystkich meczach.
  • (W meczach transmitowanych przez telewizję sędzia główny może zdecydować przed meczem, że przerwy jak w przepisie 16.2. są obligatoryjne i o ściśle określonym czasie trwania).
 3. Wstrzymywanie gry.
  1. Gdy zachodzą okoliczności niezależne od zawodników, sędzia prowadzący może wstrzymać grę na taki czas, jaki uważa za stosowny.
  2. W specjalnych okolicznościach sędzia główny może poinstruować sędziego prowadzącego, aby wstrzymać grę.
  3. Jeżeli gra jest wstrzymana, istniejący wynik pozostaje, a grę wznawia się od tego miejsca.
 4. Opóźnienia w grze.
  1. Aby uniemożliwić zawodnikowi odzyskanie siły lub oddechu albo otrzymanie porady gra nie może być opóźniana pod żadnym pozorem.
  2. Sędzia prowadzący jest jedynym orzekającym o opóźnieniach w grze.
 5. Porady i opuszczanie boiska.
  1. Zawodnik może otrzymywać porady podczas meczu tylko gdy lotka nie jest w grze (przepis 15).
  2. Zawodnik nie może opuszczać boiska podczas meczu bez zezwolenia sędziego prowadzącego, oprócz przerw (przepis 16.2.).
 6. Zawodnik nie może:
  1. rozmyślnie powodować opóźnienia lub wstrzymania gry;
  2. rozmyślnie modyfikować albo uszkadzać lotkę w celu zmiany jej szybkości lub lotu;
  3. zachowywać się napastliwie; lub
  4. popełniać wykroczeń nie przewidzianych przez przepisy gry w badmintona.
 7. Przeciwdziałanie wykroczeniom.
  1. Sędzia prowadzący przeciwdziała łamaniu przepisów 16.4., 16.5. lub 16.6. przez:
   1. wydawanie ostrzeżeń stronie popełniającej wykroczenie;
   2. ogłaszanie błędu, jeżeli wcześniej strona była ostrzeżona. Dwa takie błędy jednej strony uznaje się za wykroczenie uporczywe; albo
  2. w razie uporczywych lub złośliwych wykroczeń albo łamaniu przepisu 16.2. ogłoszenie błędu strony popełniającej wykroczenie oraz natychmiastowe zameldowanie o tym fakcie sędziemu głównemu, który ma prawo dyskwalifikacji.

   

  Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje