17. Sędziowie i odwołania

 1. Sędzia główny jest całkowicie odpowiedzialny za turniej lub zawody, których częścią jest mecz.
 2. Sędzia prowadzący, jeżeli jest wyznaczony, odpowiada za mecz, boisko i jego bezpośrednie otoczenie. Sędzia prowadzący podlega sędziemu głównemu.
 3. Sędzia serwisowy ogłasza błędy serwu popełnione przez serwującego w momencie ich popełnienia (przepis 9.1.).
 4. Sędzia liniowy wskazuje czy lotka upadła „w” czy „poza” ograniczającymi liniami.
 5. Decyzja każdego z sędziów jest ostateczna wobec zdarzeń za ocenę których jest on odpowiedzialny, oprócz przypadku, gdy sędzia prowadzący uzna ponad wszelką wątpliwość, że sędzia liniowy wydał wyraźnie złą ocenę. Sędzia prowadzący unieważnia wówczas decyzję sędziego liniowego.
 6. Sędzia prowadzący:
  1. zna i respektuje przepisy gry w badmintona, a zwłaszcza ogłasza błędy lub powtórzenia jeżeli zaistnieją;
  2. decyduje w sprawach dyskusyjnych, jeżeli takie mają miejsce przed wykonaniem następnego serwu;
  3. dba, aby zawodnicy i widzowie byli poinformowani o przebiegu meczu;
  4. wyznacza lub wymienia sędziów liniowych albo serwisowego po konsultacji z sędzią głównym;
  5. tam, gdzie nie ma wyznaczonego sędziego, znajduje zastępstwo tak, aby wszystkie wymagania zostały spełnione;
  6. jeżeli wyznaczony sędzia „nie widział”, decyduje za niego albo ogłasza powtórzenie;
  7. zapisuje i relacjonuje sędziemu głównemu wszystkie sprawy dotyczące przepisu 16.; oraz
  8. przedstawia sędziemu głównemu wszystkie odwołania w kwestiach prawnych. (Takie odwołanie musi zostać zgłoszone przed wykonaniem następnego serwu albo, jeżeli po zakończeniu gry, przed opuszczeniem boiska przez stronę apelującą).

   

  Przepisy gry w badmintona i rysunki pochodzą ze strony Polskiego Związku Badmintona.

Dodatkowe informacje